KLP logo

Årsrapport 2022KLP Konsern, Bærekraftsregnskap og KLP