KLP logo

Årsrapport 2022KLP Kapitalforvaltning AS