KLP logo

Årsrapport 2021 KLP Kapitalforvaltning AS